BIZ winkelgebied De Lier

‘Expert De Lier’ (Bezoek-Westland.nl): Arjen van Geest
11 juli 2019
Vacature hair styliste
1 augustus 2019

Sinds 1 januari 2019 is BIZ Winkelgebied De Lier een feit geworden. Daarmee is de vereniging die al de belangen van de winkeliers behartigde uitgebreid met een aantal ondernemers die ook in het gebied gevestigd zijn. Doel van de vereniging is het algemeen belang van alle in het gebied gevestigde ondernemers te behartigen. Dat klinkt misschien wat heftig. Feitelijk komt het erop neer dat geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijk kwaliteit en collectieve promotieactiviteiten. En dat klinkt nog steeds heftig. Een paar voorbeelden:

  • Er worden leuke feestjes en activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie: denk aan de Sinterklaasintocht, Halloween in de Hoofdstraat, een picknicktocht tijdens de feestweek of knutselen voor vader en moeder;
  • De Hoofdstraat wordt aantrekkelijk gemaakt door in de winter mooie feestverlichting en in de zomer mooie banners op te hangen. Ook worden er prachtige bloembakken aan de lantaarnpalen gehangen;
  • Er wordt geïnvesteerd in een veilige omgeving, door voldoende AED’s op te hangen en door nauwe contacten te onderhouden met onze wijkagent;
  • Er wordt overleg gevoerd met organisaties om bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen te maken en te houden.

Kortom een aantal activiteiten die zichtbaar zijn voor gasten die ons gebied bezoeken, maar ook een heleboel activiteiten die achter de schermen plaatsvinden, maar daardoor zeker niet minder belangrijk zijn.

De bestuursleden v.l.n.r. John Bellekom, Wouter Blansjaar, Gerard Koop, Jeroen van Ruijven, Astrid Bavius, Wim Ton en Marcel Schuler